Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами1

2 загальної площі)
  Усього

У тому числі

готелі, ресторани та подібні будівлі будівлі офісні будівлі торговельні будівлі транспорту та засобів зв'язку будівлі промислові та склади будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення нежитлові будівлі інші

2018

112185 1010 1963 32081 4513 22019 50599

2019

139706 к 3350 25280 к 55719 18392 33808

2020

104655 к к 27271 5056 10789 17893 39468
2021 185550 к 9747 46590 к 40402 24003 54863
2022 87905 к 2979 19591 8742 24182 к 21829
2023 141064 к 890 22320 3530 73227 к 35602
_____________
1З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель, відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (зі змінами)).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.