Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами

2 загальної площі)
  Усього

У тому числі

готелі, ресторани та подібні будівлі будівлі офісні будівлі торговельні будівлі транспорту та засобів зв'язку будівлі промислові та склади будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення нежитлові будівлі інші

2018

112185 1010 1963 32081 4513 22019 50599

2019

139706 к 3350 25280 к 55719 18392 33808
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.