Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель
(нове будівництво) за видами

2 загальної площі)
  Усього

У тому числі

готелі, ресторани та подібні будівлі будівлі офісні будівлі торговельні будівлі транспорту та засобів зв'язку будівлі промислові та склади будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення нежитлові будівлі інші

2018

112185 1010 1963 32081 4513 22019

50599