Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2020 року

 

Код  за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього   6384860 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 1593065 25,0

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01 1583673 24,8

лісове господарство та лісозаготівлі

02 к к

рибне господарство

03 к к
Промисловість

B+C+D+E

1938004 30,4

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 60773 1,0

переробна промисловість

C 1438716 22,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 421042 6,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 17473 0,3
Будівництво F 557009 8,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 143348 2,2

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 к к

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 65599 1,0

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 к к
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 327032 5,1

наземний і трубопровідний транспорт

49 72927 1,1

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 254105 4,0

поштова та кур'єрська діяльність

53
Тимчасове розміщування й організація харчування I 1087 0,0

тимчасове розміщування

55 к к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 к к
Інформація та телекомунікації J 6071 0,1

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 207 0,0

телекомунікації (електрозв'язок)

61 5458 0,1

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 406 0,0
Фінансова та страхова діяльність K к к
Операції з нерухомим майном L 133081 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність M 10510 0,2

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 к к

наукові дослідження та розробки

72 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75 1168 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 278485 4,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 1293948 20,3
Освіта P 27746 0,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 69767 1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 5070 0,0
Надання інших видів послуг S к к
_____________
Примітка.  Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.