Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–червні 2020 року

 

Код  за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього

 

3646495 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство

A

1016174 27,9

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1011107 27,7

лісове господарство та лісозаготівлі

02 к к

рибне господарство

03 к к
Промисловість

B+C+D+E

1267908 34,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 39251 1,1

переробна промисловість

C 973409 26,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 244379 6,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 10869 0,3
Будівництво F 341721 9,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 72306 2,0

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 к к

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 34156 0,9

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 к к
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 207377 5,7

наземний і трубопровідний транспорт

49 40870 1,1

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 166507 4,6

поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

702 0,0

тимчасове розміщування

55 к к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 к к
Інформація та телекомунікації J к к

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 к к

телекомунікації (електрозв'язок)

61 к к

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 к к
Фінансова та страхова діяльність K к к
Операції з нерухомим майном L 88172 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 7024 0,2

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 к к

наукові дослідження та розробки

72 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75 981 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 157892 4,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 439672 12,1
Освіта P 10421 0,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 33473 0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1520 0,0
Надання інших видів послуг S 554 0,0
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.