Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–березні 2020 року

 

Код  за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього

 

1526660 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство

A

382542 25,1

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

379760 24,9

лісове господарство та лісозаготівлі

02 к к

рибне господарство

03 к к
Промисловість

B+C+D+E

725378 47,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 1306 0,0

переробна промисловість

C 612283 40,1

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 104636 6,9

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 7153 0,5
Будівництво F 128736 8,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 27809 1,8

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 к к

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 16739 1,1

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 к к
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 91532 6,0

наземний і трубопровідний транспорт

49 16293 1,1

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 75239 4,9

поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

537 0,0

тимчасове розміщування

55 к к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 к к
Інформація та телекомунікації J к к

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 к к

телекомунікації (електрозв'язок)

61 к к

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 к к
Фінансова та страхова діяльність K к к
Операції з нерухомим майном L 39607 2,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 189 0,0

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 к к

наукові дослідження та розробки

72 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75 130 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 83052 5,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 35913 2,4
Освіта P 1797 0,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 8050 0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 809 0,0
Надання інших видів послуг S 315 0,0
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.