Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 9580610 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

953727 10,0

коштів місцевих бюджетів

1368882 14,3

власних коштів підприємств та організацій

5951110 62,1

кредитів банків та інших позик

415274 4,3

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

736812 7,7

інших джерел фінансування

154805 1,6