Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 10435246 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

597312 5,7

коштів місцевих бюджетів

1217327 11,7

власних коштів підприємств та організацій

6917375 66,3

кредитів банків та інших позик

625348 6,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

924385 8,8

інших джерел фінансування

153499 1,5