Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 6384860 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

1168637 18,3

коштів місцевих бюджетів

548267 8,6

власних коштів підприємств та організацій

3635987 56,9

кредитів банків та інших позик

271420 4,3

коштів інвесторів-нерезидентів

к к

коштів населення на будівництво житла

328478 5,1

інших джерел фінансування

к к
_____________
Примітка.  Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.