Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 6339140 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

416266 6,6

коштів місцевих бюджетів

782904 12,3

власних коштів підприємств та організацій

4266262 67,3

кредитів банків та інших позик

257903 4,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

511936 8,1

інших джерел фінансування

103869 1,6