Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 3646495 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

377358 10,4

коштів місцевих бюджетів

287964 7,9

власних коштів підприємств та організацій

2148171 58,9

кредитів банків та інших позик

156019 4,3

коштів інвесторів-нерезидентів

к к

коштів населення на будівництво житла

252641 6,9

інших джерел фінансування

к к
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.