Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 1526660 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

10898 0,7

коштів місцевих бюджетів

121899 8,0

власних коштів підприємств та організацій

838490 54,9

кредитів банків та інших позик

61245 4,0

коштів інвесторів-нерезидентів

к к

коштів населення на будівництво житла

122721 8,0

інших джерел фінансування

к к
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.