Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 1541666 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

15689 1,0

коштів місцевих бюджетів

142741 9,3

власних коштів підприємств та організацій

1086791 70,5

кредитів банків та інших позик

75823 4,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

198731 12,9

інших джерел фінансування

21891 1,4