Архів: 2012 2013

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 листопада 2013р.,    тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 литопада 2013р., у % до   

1 жовтня 2013р.

1 листопада 2012р.

Вугілля кам’яне

219,7

8,7

53,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,2

–3,9

–6,6

Газойлі (паливо дизельне)

7,9

–9,8

23,0

Мазути топкові важкі

2,3

1,5

1,6