Архів: 2012 2013

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 жовтня 2013р.,    тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2013р., у % до   

1 вересня 2013р.

1 жовтня 2012р.

Вугілля кам’яне

202,2

21,2

71,2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,3

3,2

–7,3

Газойлі (паливо дизельне)

8,7

10,4

17,5

Мазути топкові важкі

2,3

–1,0

–33,4