Архів: 2012 2013

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

 

На 1 вересня    2013р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2013р., у % до   

1 серпня 2013р.

1 вересня 2012р.

Вугілля кам’яне

166,8

21,7

38,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,2

–2,2

–9,1

Газойлі (паливо дизельне)

7,9

–8,9

3,8

Мазути топкові важкі

2,3

2,3

–32,5