Архів : 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 січня 2020 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29895
   у тому числі  
фермерське господарство 1842
приватне підприємство 5643
державне підприємство 67
казенне підприємство
комунальне підприємство 563
дочірнє підприємство 405
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 53
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 226
з них  
публічне акціонерне товариство 24
приватне акціонерне товариство 93
товариство з обмеженою відповідальністю 7985
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 19
командитне товариство 5
кооперативи 1298
з них  
виробничий 56
обслуговуючий 855
споживчий 19
сільськогосподарський виробничий 70
сільськогосподарський обслуговуючий 40
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3820
з них  
державна організація (установа, заклад) 360
комунальна організація (установа, заклад) 2540
приватна організація (установа, заклад) 30
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 54
корпорація 10
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 242
недержавний пенсійний фонд
політична партія 644
громадська організація 2166
громадська спілка 24
релігійна організація 1445
профспілка, об'єднання профспілок 942
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 368
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 893
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1535
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1479
  представництво 56