Архів : 2015 2016 2017 2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 січня 2019 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29343
   у тому числі  
фермерське господарство 1765
приватне підприємство 5649
державне підприємство 67
казенне підприємство
комунальне підприємство 525
дочірнє підприємство 411
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 52
підприємство споживчої кооперації 94
акціонерні товариства 232
з них  
публічне акціонерне товариство 35
приватне акціонерне товариство 85
товариство з обмеженою відповідальністю 7550
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1242
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 797
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 71
сільськогосподарський обслуговуючий 35
органи влади, організації (установи, заклади) 3986
з них  
державна організація (установа, заклад) 359
комунальна організація (установа, заклад) 2659
приватна організація (установа, заклад) 31
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 53
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 242
недержавний пенсійний фонд
політична партія 664
громадська організація 2108
спілка об'єднань громадян 23
релігійна організація 1426
профспілка, об'єднання профспілок 944
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 358
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 850
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1511
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1463
  представництво 48