Архів : 2015 2016 2017

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 січня 2018 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 28447
   у тому числі  
фермерське господарство 1698
приватне підприємство 5589
державне підприємство 69
казенне підприємство
комунальне підприємство 504
дочірнє підприємство 414
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 235
з них  
публічне акціонерне товариство 38
приватне акціонерне товариство 82
товариство з обмеженою відповідальністю 7028
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1195
з них  
виробничий 56
обслуговуючий 754
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 69
сільськогосподарський обслуговуючий 33
органи влади, організації (установи, заклади) 4062
з них  
державна організація (установа, заклад) 397
комунальна організація (установа, заклад) 2695
приватна організація (установа, заклад) 29
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 55
асоціація 52
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 34
споживче товариство 239
недержавний пенсійний фонд
політична партія 693
громадська організація 2045
спілка об'єднань громадян 22
релігійна організація 1332
профспілка, об'єднання профспілок 912
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 341
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 786
орган самоорганізації населення 15
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1393
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1349
  представництво 44