Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1жовтня 2020 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 30232

у тому числі

 

фермерське господарство

1884

приватне підприємство

5570

державне підприємство

66

казенне підприємство

комунальне підприємство

559

дочірнє підприємство

402

іноземне підприємство

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

54

підприємство споживчої кооперації

92

акціонерні товариства

223

з них

 

публічне акціонерне товариство

22

приватне акціонерне товариство

95

товариство з обмеженою відповідальністю

8261

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

16

командитне товариство

5

кооперативи

1313

з них

 

виробничий

55

обслуговуючий

876

споживчий

19

сільськогосподарський виробничий

69

сільськогосподарський обслуговуючий

40

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3807

з них

 

державна організація (установа, заклад)

400

комунальна організація (установа, заклад)

2501

приватна організація (установа, заклад)

30

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

56

асоціація

55

корпорація

10

консорціум

3

концерн

3

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

40

товарна біржа

17

кредитна спілка

32

споживче товариство

242

недержавний пенсійний фонд

політична партія

649

громадська організація

2215

громадська спілка

26

релігійна організація

1451

профспілка, об'єднання профспілок

938

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

373

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

932

орган самоорганізації населення

16
   

Довідково:

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

1533

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1479

представництво

54