Архів : 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 жовтня 2019 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29692
   у тому числі  
фермерське господарство 1819
приватне підприємство 5626
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 546
дочірнє підприємство 405
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 53
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 226
з них  
публічне акціонерне товариство 26
приватне акціонерне товариство 91
товариство з обмеженою відповідальністю 7861
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 19
командитне товариство 5
кооперативи 1283
з них  
виробничий 56
обслуговуючий 843
споживчий 19
сільськогосподарський виробничий 70
сільськогосподарський обслуговуючий 36
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3872
з них  
державна організація (установа, заклад) 362
комунальна організація (установа, заклад) 2585
приватна організація (установа, заклад) 30
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 54
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 16
кредитна спілка 33
споживче товариство 241
недержавний пенсійний фонд
політична партія 645
громадська організація 2131
громадська спілка 23
релігійна організація 1437
профспілка, об'єднання профспілок 941
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 364
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 884
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1505
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1451
  представництво 54