Архів : 2015 2016 2017 2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 жовтня 2018 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29183
   у тому числі  
фермерське господарство 1753
приватне підприємство 5619
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 527
дочірнє підприємство 411
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 52
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 234
з них
публічне акціонерне товариство 37
приватне акціонерне товариство 84
товариство з обмеженою відповідальністю 7409
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1239
з них
виробничий 57
обслуговуючий 794
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 71
сільськогосподарський обслуговуючий 35
органи влади, організації (установи, заклади) 4026
з них  
державна організація (установа, заклад) 364
комунальна організація (установа, заклад) 2686
приватна організація (установа, заклад) 31
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 53
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 241
недержавний пенсійний фонд
політична партія 675
громадська організація 2110
спілка об'єднань громадян 24
релігійна організація 1414
профспілка, об'єднання профспілок 942
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 357
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 839
орган самоорганізації населення 15
   
Довідково:
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1480
      у тому числі
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1433
  представництво 47