Архів : 2015 2016 2017

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 жовтня 2017 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 28265
   у тому числі  
фермерське господарство 1679
приватне підприємство 5571
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 505
дочірнє підприємство 416
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 238
з них  
публічне акціонерне товариство 45
приватне акціонерне товариство 77
товариство з обмеженою відповідальністю 6937
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1180
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 748
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 66
сільськогосподарський обслуговуючий 28
органи влади, організації (установи, заклади) 4128
з них  
державна організація (установа, заклад) 400
комунальна організація (установа, заклад) 2734
приватна організація (установа, заклад) 27
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 55
асоціація 50
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 35
споживче товариство 239
недержавний пенсійний фонд
політична партія 694
громадська організація 2030
спілка об'єднань громадян 21
релігійна організація 1228
профспілка, об'єднання профспілок 913
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 344
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 779
орган самоорганізації населення 15
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1377
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1335
  представництво 42