Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 липня 2020 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 30027
   у тому числі  
фермерське господарство 1873
приватне підприємство 5575
державне підприємство 67
казенне підприємство
комунальне підприємство 565
дочірнє підприємство 404
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 54
підприємство споживчої кооперації 92
акціонерні товариства 224
з них  
публічне акціонерне товариство 22
приватне акціонерне товариство 95
товариство з обмеженою відповідальністю 8150
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 17
командитне товариство 5
кооперативи 1311
з них  
виробничий 55
обслуговуючий 875
споживчий 19
сільськогосподарський виробничий 69
сільськогосподарський обслуговуючий 40
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3757
з них  
державна організація (установа, заклад) 346
комунальна організація (установа, заклад) 2503
приватна організація (установа, заклад) 30
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 54
корпорація 10
консорціум 3
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 32
споживче товариство 242
недержавний пенсійний фонд
політична партія 644
громадська організація 2197
громадська спілка 25
релігійна організація 1445
профспілка, об'єднання профспілок 941
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 372
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 916
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1539
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1486
  представництво 53