Архів : 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 липня 2019 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29489
   у тому числі  
фермерське господарство 1797
приватне підприємство 5626
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 538
дочірнє підприємство 405
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 52
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 227
з них  
публічне акціонерне товариство 27
приватне акціонерне товариство 91
товариство з обмеженою відповідальністю 7735
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 19
командитне товариство 5
кооперативи 1276
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 835
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 70
сільськогосподарський обслуговуючий 36
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3892
з них  
державна організація (установа, заклад) 364
комунальна організація (установа, заклад) 2605
приватна організація (установа, заклад) 30
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 53
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 241
недержавний пенсійний фонд
політична партія 644
громадська організація 2114
громадська спілка 23
релігійна організація 1426
профспілка, об'єднання профспілок 937
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 361
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 866
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1483
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1430
  представництво 53