Архів : 2015 2016 2017 2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 липня 2018 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 28932
   у тому числі  
фермерське господарство 1741
приватне підприємство 5599
державне підприємство 69
казенне підприємство
комунальне підприємство 513
дочірнє підприємство 412
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 234
з них  
публічне акціонерне товариство 37
приватне акціонерне товариство 84
товариство з обмеженою відповідальністю 7291
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1220
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 776
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 71
сільськогосподарський обслуговуючий 35
органи влади, організації (установи, заклади) 4012
з них  
державна організація (установа, заклад) 363
комунальна організація (установа, заклад) 2683
приватна організація (установа, заклад) 31
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 55
асоціація 53
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 241
недержавний пенсійний фонд
політична партія 688
громадська організація 2087
спілка об'єднань громадян 24
релігійна організація 1394
профспілка, об'єднання профспілок 940
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 353
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 824
орган самоорганізації населення 15
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1481
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1434
  представництво 47