Архів : 2015 2016 2017

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 липня 2017 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 28157
   у тому числі  
фермерське господарство 1673
приватне підприємство 5567
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 507
дочірнє підприємство 416
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 239
з них  
публічне акціонерне товариство 46
приватне акціонерне товариство 76
товариство з обмеженою відповідальністю 6815
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1180
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 746
споживчий 19
сільськогосподарський виробничий 67
сільськогосподарський обслуговуючий 28
органи влади, організації (установи, заклади) 4145
з них  
державна організація (установа, заклад) 403
комунальна організація (установа, заклад) 2741
приватна організація (установа, заклад) 25
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 55
асоціація 50
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 35
споживче товариство 239
недержавний пенсійний фонд
політична партія 708
громадська організація 2059
спілка об'єднань громадян 21
релігійна організація 1210
профспілка, об'єднання профспілок 917
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 338
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 768
орган самоорганізації населення 14
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1338
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1298
  представництво 40