Архів : 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 квітня 2019 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 29382
   у тому числі  
фермерське господарство 1784
приватне підприємство 5614
державне підприємство 67
казенне підприємство
комунальне підприємство 530
дочірнє підприємство 407
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 94
акціонерні товариства 230
з них  
публічне акціонерне товариство 34
приватне акціонерне товариство 85
товариство з обмеженою відповідальністю 7650
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 19
командитне товариство 5
кооперативи 1257
з них  
виробничий 57
обслуговуючий 815
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 71
сільськогосподарський обслуговуючий 35
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3954
з них  
державна організація (установа, заклад) 364
комунальна організація (установа, заклад) 2640
приватна організація (установа, заклад) 30
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 56
асоціація 53
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 242
недержавний пенсійний фонд
політична партія 655
громадська організація 2093
громадська спілка 23
релігійна організація 1426
профспілка, об'єднання профспілок 940
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 357
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 854
орган самоорганізації населення 16
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1473
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1424
  представництво 49