Архів : 2015 2016 2017 2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 квітня 2018 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 28698
   у тому числі  
фермерське господарство 1728
приватне підприємство 5595
державне підприємство 68
казенне підприємство
комунальне підприємство 504
дочірнє підприємство 413
іноземне підприємство
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 51
підприємство споживчої кооперації 93
акціонерні товариства 235
з них  
публічне акціонерне товариство 36
приватне акціонерне товариство 84
товариство з обмеженою відповідальністю 7162
товариство з додатковою відповідальністю 38
повне товариство 20
командитне товариство 5
кооперативи 1214
з них  
виробничий 56
обслуговуючий 773
споживчий 18
сільськогосподарський виробничий 70
сільськогосподарський обслуговуючий 33
органи влади, організації (установи, заклади) 4046
з них  
державна організація (установа, заклад) 392
комунальна організація (установа, заклад) 2689
приватна організація (установа, заклад) 29
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 55
асоціація 52
корпорація 11
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 6
інші об'єднання юридичних осіб 41
товарна біржа 17
кредитна спілка 33
споживче товариство 241
недержавний пенсійний фонд
політична партія 693
громадська організація 2070
спілка об'єднань громадян 23
релігійна організація 1359
профспілка, об'єднання профспілок 911
творча спілка (інша професійна організація) 13
благодійна організація 347
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 803
орган самоорганізації населення 15
   
Довідково:  
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1425
      у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1379
  представництво 46