Кількість зареєстрованих юридичних осіб з розподілом за ознакою статі керівника

(станом на 01 січня 2024 року)
Назва території Загальна кількість юридичних осіб, од Юридичні особи, керівниками яких є
чоловіки жінки
кількість, од частка, у % до загальної кількості кількість, од частка, у % до загальної кількості

Хмельницька область

32289 22571 69,9 9718 30,1
_______________
Примітка. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні більш детальна інформація щодо кількості зареєстрованих юридичних осіб (за районами та територіями територіальних громад, організаційно-правовими формами господарювання, видами економічної діяльності) буде оприлюднена після припинення воєнного стану або стану війни.