Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142 143                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149 153                

Промисловість

144 143 144 144                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161 158                

переробна промисловість

138 140 141 143                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151 144                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154 154                

Будівництво

140 144 148 150                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148 151                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144 142                

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140 134                

Інформація та телекомунікації

153 149 145 148                

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150 147                

Операції з нерухомим майном

143 143 143 151                

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145 144                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149 150                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147 146                

Освіта

130 124 126 127                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149 148                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142 143                

Надання інших видів послуг

148

139

143

139

               
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.