Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149                  

Промисловість

144 143 144                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161                  

переробна промисловість

138 140 141                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154                  

Будівництво

140 144 148                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140                  

Інформація та телекомунікації

153 149 145                  

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150                  

Операції з нерухомим майном

143 143 143                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147                  

Освіта

130 124 126                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142                  

Надання інших видів послуг

148

139

143

                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.