Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136                      

Промисловість

144                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151                      

переробна промисловість

138                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154                      

Будівництво

140                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

128                      

Інформація та телекомунікації

153                      

Фінансова та страхова діяльність

153                      

Операції з нерухомим майном

143                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

145                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153                      

Освіта

130                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152                      

Надання інших видів послуг

148

                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.