Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

195741 198260 197081 195573 193467 193751 193718 192792 192963 194118    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408 19006 19596 19536 19884 20185 20492 20513 20130 19977    

Промисловість

46476 48270 47141 47617 46548 46896 46832 46657 46712 47250    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140 1156 1137 1180 1184 1212 1227 1221 1221 1222    

переробна промисловість

30503 32111 30986 31541 30750 31107 31035 30999 31084 31452    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498 12669 12684 12571 12283 12247 12238 12092 12043 12218    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335 2334 2334 2325 2331 2330 2332 2345 2364 2358    

Будівництво

5168 5210 5391 5173 5299 5525 5431 5521 5631 5665    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686 12585 12609 12308 11760 11671 11636 11403 11299 11042    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382 11472 11349 11282 11140 11156 11204 11071 11160 11093    

Тимчасове розміщування й організація харчування

656 649 627 573 562 539 503 492 546 568    

Інформація та телекомунікації

1139 1136 1102 1099 1210 1189 1248 1215 1218 1222    

Фінансова та страхова діяльність

1873 1868 1867 2048 2033 2025 2016 2009 2012 2002    

Операції з нерухомим майном

1701 1698 1692 1693 1670 1684 1674 1681 1675 1658    

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352 2138 2102 2091 2081 2091 2094 2047 2033 2040    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763 3766 3811 3800 3770 3609 3526 3493 3547 3510    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871 13391 13245 13244 13101 13189 13102 13101 13163 13278    

Освіта

46145 46107 45983 45216 44579 44260 44178 43754 44055 44938    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600 27459 27094 26513 26438 26383 26436 26498 26411 26495    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262 3247 3219 3138 3126 3089 3088 3081 3112 3134    

Надання інших видів послуг

259

258

253

242

266

260

258

256

259

246

   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.