Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

201943 201803 201994 202340 200684 199938 198851          

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783 20585 21217 22492 23223 22970 22957          

Промисловість

48795 48814 49024 48887 48329 48284 47264          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035 1024 1048 1080 1072 1081 1094          

переробна промисловість

32496 32516 32680 32659 32422 32426 31422          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691 12683 12691 12547 12238 12191 12153          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573 2591 2605 2601 2597 2586 2595          

Будівництво

5512 5482 5351 5614 5900 5952 5768          

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257 13235 12937 12821 12635 12563 12714          

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712 11796 11626 11687 11569 11270 11308          

Тимчасове розміщування й організація харчування

589 567 559 558 516 460 450          

Інформація та телекомунікації

1259 1250 1249 1224 1221 1213 1207          

Фінансова та страхова діяльність

1975 1969 1962 1941 1945 1896 1891          

Операції з нерухомим майном

1485 1496 1474 1458 1454 1386 1372          

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570 2554 2562 2565 2559 2476 2449          

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683 3655 3726 3674 3618 3573 3622          

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394 12419 12468 12427 12384 12382 12399          

Освіта

46896 46947 46899 46260 45502 45137 45107          

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737 27706 27639 27450 26562 27140 27118          

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027 3063 3037 3019 3001 2977 2964          

Надання інших видів послуг

269

265

264

263

266

259

261

         
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.