Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

195741 198260 197081 195573                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408 19006 19596 19536                

Промисловість

46476 48270 47141 47617                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140 1156 1137 1180                

переробна промисловість

30503 32111 30986 31541                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498 12669 12684 12571                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335 2334 2334 2325                

Будівництво

5168 5210 5391 5173                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686 12585 12609 12308                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382 11472 11349 11282                

Тимчасове розміщування й організація харчування

656 649 627 573                

Інформація та телекомунікації

1139 1136 1102 1099                

Фінансова та страхова діяльність

1873 1868 1867 2048                

Операції з нерухомим майном

1701 1698 1692 1693                

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352 2138 2102 2091                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763 3766 3811 3800                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871 13391 13245 13244                

Освіта

46145 46107 45983 45216                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600 27459 27094 26513                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262 3247 3219 3138                

Надання інших видів послуг

259

258

253

242

               
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.