Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

195741 198260 197081                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408 19006 19596                  

Промисловість

46476 48270 47141                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140 1156 1137                  

переробна промисловість

30503 32111 30986                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498 12669 12684                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335 2334 2334                  

Будівництво

5168 5210 5391                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686 12585 12609                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382 11472 11349                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

656 649 627                  

Інформація та телекомунікації

1139 1136 1102                  

Фінансова та страхова діяльність

1873 1868 1867                  

Операції з нерухомим майном

1701 1698 1692                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352 2138 2102                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763 3766 3811                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871 13391 13245                  

Освіта

46145 46107 45983                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600 27459 27094                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262 3247 3219                  

Надання інших видів послуг

259

258

253

                 
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.