Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

195741 198260                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408 19006                    

Промисловість

46476 48270                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140 1156                    

переробна промисловість

30503 32111                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498 12669                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335 2334                    

Будівництво

5168 5210                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686 12585                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382 11472                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

656 649                    

Інформація та телекомунікації

1139 1136                    

Фінансова та страхова діяльність

1873 1868                    

Операції з нерухомим майном

1701 1698                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352 2138                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763 3766                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871 13391                    

Освіта

46145 46107                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600 27459                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262 3247                    

Надання інших видів послуг

259

258

                   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.