Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

201943 201803                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783 20585                    

Промисловість

48795 48814                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035 1024                    

переробна промисловість

32496 32516                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691 12683                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573 2591                    

Будівництво

5512 5482                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257 13235                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712 11796                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

589 567                    

Інформація та телекомунікації

1259 1250                    

Фінансова та страхова діяльність

1975 1969                    

Операції з нерухомим майном

1485 1496                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570 2554                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683 3655                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394 12419                    

Освіта

46896 46947                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737 27706                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027 3063                    

Надання інших видів послуг

269

265

                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.