Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

195741                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408                      

Промисловість

46476                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140                      

переробна промисловість

30503                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335                      

Будівництво

5168                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

656                      

Інформація та телекомунікації

1139                      

Фінансова та страхова діяльність

1873                      

Операції з нерухомим майном

1701                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871                      

Освіта

46145                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262                      

Надання інших видів послуг

259

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.