Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

201943                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783                      

Промисловість

48795                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035                      

переробна промисловість

32496                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573                      

Будівництво

5512                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

589                      

Інформація та телекомунікації

1259                      

Фінансова та страхова діяльність

1975                      

Операції з нерухомим майном

1485                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394                      

Освіта

46896                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027                      

Надання інших видів послуг

269

                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.