Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–жовтні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 16434
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 131

з них

   

туберкульоз

A15–A19 46

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 49
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2080

з них злоякісні

C00–C97 2048
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 105

з них цукровий діабет

E10–E14 90
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 95

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 50
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 165
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 10025

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 5272

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 170

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1949
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 524

з них грип і пневмонія

J10–J18 209
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 640

з них алкогольна хвороба печінки

K70 106
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 19
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 73
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 35
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 31
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1463
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 741

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 108

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 66

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 29

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 27

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 105

навмисне самоушкодження

X60–X84 170

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 30
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 294

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 276

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 18