Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–серпні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 12617
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 110

з них

   

туберкульоз

A15–A19 38

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 43
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1668

з них злоякісні

C00–C97 1644
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 1
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 80

з них цукровий діабет

E10–E14 68
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 84

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 42
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 126
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 7806

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 4047

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 138

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1524
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 380

з них грип і пневмонія

J10–J18 128
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 477

з них алкогольна хвороба печінки

K70 68
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 7
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 14
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 57
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 31
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 24
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1126
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 583

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 76

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 57

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 26

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 24

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 78

навмисне самоушкодження

X60–X84 137

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 25
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 41

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 41

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2