Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–червні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 9690
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 82

з них

   

туберкульоз

A15–A19 31

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 28
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1264

з них злоякісні

C00–C97 1248
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 65

з них цукровий діабет

E10–E14 54
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 62

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 28
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 100
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 6032

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 3112

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 109

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1187
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 309

з них грип і пневмонія

J10–J18 104
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 359

з них алкогольна хвороба печінки

K70 55
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 6
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 9
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 40
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 21
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 19
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 870
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 435

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 49

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 37

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 23

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 23

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 60

навмисне самоушкодження

X60–X84 98

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 16
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 15

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 15

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2