Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні
травні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 8100
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 75

з них

   

туберкульоз

A15–A19 29

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 24
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1041

з них злоякісні

C00–C97 1028
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 52

з них цукровий діабет

E10–E14 44
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 53

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 25
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 77
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 5034

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 2583

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 91

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 982
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 269

з них грип і пневмонія

J10–J18 93
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 307

з них алкогольна хвороба печінки

K70 47
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 6
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 7
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 35
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 12
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 17
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 737
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 367

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 40

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 26

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 23

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 48

навмисне самоушкодження

X60–X84 80

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 15
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 9

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 9

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2