Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–квітні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 6484
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 66

з них

   

туберкульоз

A15–A19 25

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 21
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 819

з них злоякісні

C00–C97 807
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 41

з них цукровий діабет

E10–E14 33
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 44

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 20
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 63
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 4034

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 2074

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 70

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 796
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 230

з них грип і пневмонія

J10–J18 84
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 241

з них алкогольна хвороба печінки

K70 41
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 5
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 6
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 29
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 9
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 13
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 588
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 294

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 32

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 20

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 20

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 40

навмисне самоушкодження

X60–X84 53

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 14
Клас XXII. Коди для особливих цілей U00-U85 5
COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 5
COVID-19, вірус неідентифікований U07.2