Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–березні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 4930
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 53

з них

   

туберкульоз

A15–A19 19

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 16
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 624

з них злоякісні

C00–C97 614
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 32

з них цукровий діабет

E10–E14 27
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 36

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 17
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 55
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 3054

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 1564

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 45

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 605
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 178

з них грип і пневмонія

J10–J18 74
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 182

з них алкогольна хвороба печінки

K70 29
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 4
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 6
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 22
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 6
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 8
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 443
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 226

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 23

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 16

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 13

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 15

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 34

навмисне самоушкодження

X60–X84 35

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 8
Клас XXII. Коди для особливих цілей U00-U85
COVID-19, вірус ідентифікований U07.1
COVID-19, вірус неідентифікований U07.2