Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–лютому 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 3370
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 39

з них

   

туберкульоз

A15–A19 13

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 11
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 420

з них злоякісні

C00–C97 411
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 23

з них цукровий діабет

E10–E14 19
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 21

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 12
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 39
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 2079

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 1083

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 27

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 402
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 123

з них грип і пневмонія

J10–J18 56
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 143

з них алкогольна хвороба печінки

K70 18
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 5
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 15
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 3
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 7
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 288
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 161

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 14

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 11

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 9

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 12

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 25

навмисне самоушкодження

X60–X84 21

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 6