31.12.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 5101,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 150,7%.

У порівнянні з січнем–листопадом 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,3 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 2,1% та 23,0% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 63,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 20,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 15,7%.


30.12.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2020р. становила 10414 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн), проте на 13,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (14596 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14399 грн), промисловості (12098 грн), сільського, лісового та рибного господарства (11245 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19676 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 36,3–59,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у листопаді 2020р. порівняно з жовтнем 2020р. зменшилась на 0,1%, а відносно листопада 2019р. зросла на 14,1%.

30.12.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 грудня 2020р. становила 14,1 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 20,5% утворено на економічно активних підприємствах, 75,2% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 4,3% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у листопаді 2020р. зросла на 30,3%. Найбільша сума заборгованості (96,6%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 312 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 9247,76 грн, що на 11,2% менше від середньої заробітної плати за листопад 2020р.

30.12.2020

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили за 9 місяців 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 513,2 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 506,9 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила по 54,6 тис. осіб.

За 9 місяців 2020р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,7%, а серед населення віком 15–70 років – 55,0%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,6%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,7%.


29.12.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в листопаді 2020р. було використано газу природного 102,2 млн.м3, вугілля кам’яного – 52,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 25,4 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС газойлів (палива дизельного) становив 3,2 тис.т, бензину моторного – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,8 тис.т.

Порівняно з листопадом 2019р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) в 1,6 раза, газу природного – на 14,8%, бензину моторного – на 6,1%, пропану і бутану скраплених – на 1,4%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам’яного зменшились на 28,0%.

Станом на 1 грудня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 112,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,8 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.


24.12.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–листопаді 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1012,2 млн.ткм, що на 30,3% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 5698,2 тис.т вантажів, що на 23,0% менше обсягу січня–листопада 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 540,7 млн.пас.км, що становить 60,6% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 60,0 млн. пасажирів, що становить 64,5% від обсягу січня–листопада 2019р. Міським електротранспортом перевезено 25,9 млн. пасажирів (на 31,7% менше).

24.12.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2020р. становив 24769,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,7% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді п.р. порівняно з жовтнем збільшився на 4,3%, порівняно з листопадом 2019р. – на 26,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–листопаді 2020р. становив 14299,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,7% більше від обсягу січня–листопада 2019р. У листопаді 2020р. його обсяг становив 1581,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2019р. збільшився на 20,0%, проти жовтня 2020р. – на 4,3%.

24.12.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2020р. у порівнянні з січнем–листопадом 2019р. становив 96,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2019р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2020р. виробництво продукції зменшилось на 11,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 29,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,8%, машинобудуванні – на 17,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 12,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 9,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,5%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 29,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2019р. становив 116,8%.


22.12.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2020р. становила 1246862 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 7840 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 8114 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 274 особи.

Протягом січня–жовтня 2020р. на Хмельниччині народилось 8320 немовлят, зареєстровано 16434 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,0%), друге – новоутворення (12,7%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).

22.12.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–листопаді 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 93,5%, у т.ч. у підприємствах – 90,4%, у господарствах населення – 101,6%.

Станом на 1 грудня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 576,1 тис.га (на рівні попереднього року). Виробництво зерна становило 3814,7 тис.т (у початково оприбуткованій масі), або на 4,0% менше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 66,2 ц зерна (на 4,0% менше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 72,8 тис.га (на 1,9% менше проти 1 грудня 2019р.), валовий збір становив 209,9 тис.т (на 11,8% менше). Соняшник зібрано на площі 164,7 тис.га (на 17,4% більше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 551,1 тис.т (на 7,3% більше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 22,3 тис.га, що на 18,1% менше, ніж на початок грудня торік, валовий збір становив 913,9 тис.т (на 34,5% менше).

Усіма категоріями господарств накопано 1279,9 тис.т картоплі (на 16,7% більше обсягів на 1 грудня 2019р.), зібрано 225,6 тис.т (на 9,9% менше) культур овочевих, 201,7 тис.т (на 1,7% менше) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 75,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,1% менше, ніж у січні–листопаді 2019р., вироблено 609,1 тис.т молока (на 1,7% більше) та 908,07 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 221,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,3 тис. корів, свиней – 326,1 тис., овець та кіз – 34,3 тис., птиці свійської – 6,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 грудня 2019р. зменшилась на 1,5%, у т.ч. корів – на 2,6%, птиці – на 21,7%, а кількість овець та кіз збільшилась на 20,8%, свиней – на 2,2%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–листопад 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. знизився на 13,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 15,6%, продукції тваринництва зріс на 2,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–листопад 2020р. порівняно з січнем–листопадом 2019р. збільшились на 10,3%, у т.ч продукції рослинництва – ¬на 16,6%, тваринництва – на 3,9%.

На 1 грудня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1257,4 тис.т зерна (на 12,7% менше проти 1 грудня 2019р.), у т.ч. 199,1 тис.т пшениці, 912,4 тис.т кукурудзи, 103,7 тис.т ячменю, 10,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 289,5 тис.т, що на 14,0% менше, ніж на відповідну дату 2019р.


17.12.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 496,0 млн.дол. США і 400,8 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2019р. експорт зменшився на 6,2% (33,0 млн.дол.), імпорт – на 12,6% (57,8 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 95,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,24.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 127 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–жовтнем 2019р. на 3,0% та становив 260,9 млн.дол., або 52,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; килимів; меблів. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–жовтня 2019р. на 10,4% та становив 216,2 млн.дол., або 53,9% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; їстівних плодів та горiхів; овочів; добрив; меблів. Зменшилась частка електричних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; виробів з чорних металiв; алюмiнiю i виробів з нього.


15.12.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в листопаді 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,1%, з початку року – 104,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді п.р. зросли на 1,4%. Найбільше (на 10,1–6,5%) подорожчали яйця, овочі, цукор, пшеничне борошно, соняшникова олія. На 3,2–0,2% підвищились ціни на молоко, хліб, масло, сметану, сири, макаронні вироби, пшоно, рис, сало, безалкогольні напої. Водночас зниження цін на 3,1–0,2% відбулось на фрукти, кондитерські вироби з цукру та борошна, кисломолочну продукцію, яловичину, свинину, м'ясо птиці, рибу і продукти з риби, маргарин.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подешевшали на 0,5%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,1 %, ціни на тютюнові вироби збільшились на 0,1%.

Ціни на одяг та взуття знизились на 3,0%: на одяг – на 3,8%, взуття – на 2,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,5% зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 26,4%. Крім того, подорожчала оренда житла на 0,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 0,8% у першу чергу внаслідок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,1%, а також амбулаторних послуг – на 0,4%, послуг лікарень – на 0,2%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,9%, що спричинено збільшенням цін на паливо та мастила (на 3,8%). Послуги автодорожнього пасажирського транспорту подорожчали на 0,3%. Поряд з цим знизились ціни на шини для легкових автомобілів та автомобілі – на 0,4% та 0,3% відповідно.

З інших товарів та послуг підвищення цін на 3,9–0,3% відбулось на послуги нотаріусів, харчування поза домом, ювелірні вироби із золота, у сфері зв’язку, відпочинку та культури. На 0,9% зменшились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


07.12.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 38,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 65,0% припадає на переробну промисловість, з неї: 25,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,9% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 31,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–жовтень 2020р. становив 30,2 тис.грн.


04.12.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У жовтні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 251,6 млн.грн (75,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець жовтня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 424,9 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 165,9 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 104,6 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 86,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 76,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,3 млн.грн.


02.12.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2020р. становила 10316 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн), проте на 15,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (14006 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13211 грн), промисловості (12099 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19659 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 37,3–62,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2020р. порівняно з вереснем 2020р. збільшилася на 1,5%, а відносно жовтня 2019р. – на 12,0%.

02.12.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 4285,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 145,6%.

У порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,2 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 3,7% та 23,1% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 62,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 21,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 15,5%.

02.12.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2020р. становила 13,4 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 16,5% утворено на економічно активних підприємствах, 79,0% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 4,5% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у жовтні 2020р. зменшилась у 2,6 раза. Найбільша сума заборгованості (82,3%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 336 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 6589 грн, що на 36,1% менше від середньої заробітної плати за жовтень 2020р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi