27.11.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області у жовтні 2020р. було використано вугілля кам’яного 62,4 тис.т, газу природного – 45,7 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 20,3 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,3 тис.т.

Порівняно з жовтнем 2019р. зменшились обсяги використання бензину моторного на 28,7%, газу природного – на 18,0%, газойлів (палива дизельного) – на 9,8%, вугілля кам’яного – на 9,7%, пропану і бутану скраплених – на 6,6%.

Станом на 1 листопада 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 81,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,2 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.

27.11.2020

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

За попередніми даними в січні–вересні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6384,8 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 10,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 53,0%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 56,9% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 26,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла – 5,1%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (30,4%), сільського, лісового та рибного господарств (25,0%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–вереснем 2019р. зменшилися на 35,3%.


25.11.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2020р. становив 21937,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в жовтні п.р. порівняно з вереснем збільшився на 3,0%, порівняно з жовтнем 2019р. – на 26,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–жовтні 2020р. становив 12795,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–жовтня 2019р. У жовтні 2020р. його обсяг становив 1506,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2019р. збільшився на 20,0%, проти вересня 2020р. – на 3,0%.

25.11.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2020р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. становив 96,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2019р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 12,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 27,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,4%, машинобудуванні – на 19,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 13,4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 11,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,3%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 32,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–жовтнем 2019р. становив 116,4%.

25.11.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 923,3 млн.ткм, що на 29,7% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 5145,1 тис.т вантажів, що на 23,1% менше обсягу січня–жовтня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 491,5 млн.пас.км, що становить 60,8% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 54,5 млн. пасажирів, що становить 64,9% від обсягу січня–жовтня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 23,4 млн. пасажирів (на 31,1% менше).


23.11.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2020 РОКУ

У січні–жовтні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 83,0%, у т.ч. у підприємствах – 74,8%, у господарствах населення – 102,1%.

Станом на 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 428,1 тис.га, що на 17,5% менше, ніж на початок листопада 2019р. Виробництво зерна становило 2216,2 тис.т (у початково оприбуткованій масі), або в 1,5 раза менше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 72,6 тис.га (на 1,2% менше, ніж на 1 листопада 2019р.), валовий збір становив 210,0 тис.т (на 12,8% менше). Соняшник зібрано на площі 160,4 тис.га (на 17,5% більше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 536,4 тис.т (на 4,5% більше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 13,3 тис.га, що майже на третину менше, ніж на початок листопада 2019р., валовий збір становив 546,4 тис.т (в 1,7 раза менше).

Усіма категоріями господарств накопано 1278,7 тис.т картоплі (116,6% до обсягів на 1 листопада 2019р.), зібрано 220,1 тис.т (89,6%) культур овочевих, 202,2 тис.т (99,4%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 64,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,9% менше, ніж у січні–жовтні 2019р., вироблено 562,6 тис.т молока (на 1,4% більше) та 841,7 млн.шт яєць (на 3,3% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 230,2 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 124,1 тис. корів, свиней – 320,3 тис., овець та кіз – 36,5 тис., птиці свійської – 6,7 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 листопада 2019р. зменшилась на 1,5%, у т.ч. корів – на 2,4%, свиней – на 0,5%, птиці – на 22,8%, а овець та кіз збільшилась на 18,5%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–жовтень 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. знизився на 17,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 20,3%, продукції тваринництва зріс на 1,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–жовтень 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. збільшились на 8,3%, у т.ч продукції рослинництва – ¬на 12,3%, тваринництва – на 4,4%.

На 1 листопада 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 711,5 тис.т зерна (в 2,1 раза менше, ніж на 1 листопада 2019р.), у т.ч. 239,0 тис.т пшениці, 323,2 тис.т кукурудзи, 119,1 тис.т ячменю, 12,4 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 303,0 тис.т, що на 17,8% менше, ніж на відповідну дату 2019р.


20.11.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2020р. становила 1248449 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 6253 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 6853 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 600 осіб.

Протягом січня–вересня 2020р. на Хмельниччині народилось 7429 немовлят, зареєстровано 14282 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,6%), друге – новоутворення (13,1%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).


17.11.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні-вересні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 18,0 млн.дол. США і 11,8 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2019р. експорт зменшився на 7,2% (1,4 млн.дол.), імпорт - на 37,1% (6,9 млн.дол.). Додатне сальдо становило 6,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,53.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 61 країни світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня-вересня 2019р. на 7,1% та становив 16,6 млн.дол., або 92,2% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Бельгія, Фінляндія, Італія, Естонія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (42,0%) і транспортні послуги (39,8%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти січня-вересня 2019р. на 39,9% та становив 8,5 млн.дол., або 72,6% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Франція, Польща, Німеччина, Кіпр, Італія.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (35,1% від загального обсягу імпорту), послуги, пов?язані з подорожами (20,0%), ділові послуги (14,8%), роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності (10,7%).

17.11.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні-вересні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 444,8 млн.дол. США і 354,4 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2019р. експорт зменшився на 1,1% (5,1 млн.дол.), імпорт - на 13,2% (53,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 90,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,26.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 127 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем-вереснем 2019р. на 1,3% та становив 233,9 млн.дол., або 52,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-вереснем 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння; механічних машин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня-вересня 2019р. на 8,6% та становив 195,7 млн.дол., або 55,2% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Білорусі, Російської Федерації, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; овочів; їстівних плодів та горiхів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів.


13.11.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЖОВТНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в жовтні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 102,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в жовтні п.р. зросли на 0,6%. Найбільше подорожчали цукор та яйця – на 14,3% та 13,0% відповідно. У межах 3,8–1,4% підвищились ціни на сметану, сало, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, на 1,0–0,4% – на продукти переробки зернових, хліб, сири, масло, яловичину. Водночас фрукти, овочі, рис подешевшали на 5,1–3,7%, кондитерські вироби з борошна та цукру, безалкогольні напої, свинина, риба та продукти з риби – на 0,5–0,2%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2 %, ціни на алкогольні напої не змінились.

Ціни на одяг та взуття зросли на 2,4%: на одяг – на 2,6%, взуття – на 2,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,5% зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 19,6%. Крім того, подорожчали товари та послуги з утримання та ремонту житла на 0,5%, оренда житла – на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,2% внаслідок зменшення цін на послуги санаторно-курортних установ (на 0,6%) та фармацевтичну продукцію (на 0,2%).

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,3%, у т.ч. шини для легкових автомобілів подорожчали на 6,6%, автомобілі – на 1,2%, обслуговування та ремонт власних транспортних засобів, послуги автостоянок, паливо та мастила – на 0,8–0,4%. При цьому послуги залізничного пасажирського транспорту стали дешевшими на 5,5%.

З інших товарів та послуг підвищення цін відбулось на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури (на 0,8–0,3%).


05.11.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні–вересні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 33,9 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 64,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 25,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,4% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,0% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 32,6% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–вересень 2020р. становив 26,9 тис.грн.


04.11.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У вересні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 255,5 млн.грн (114,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець вересня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 366,4 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 147,0 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 99,0 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 86,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 77,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,4 млн.грн.


03.11.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні–вересні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3472,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2019р. становив 135,3%.

У порівнянні з січнем–вереснем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,0 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 2,6% та 25,1% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 59,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 23,6%, реконструкція та технічне переоснащення – 17,2%.


02.11.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2020р. становила 11,6 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 49,6% утворено на економічно активних підприємствах, 45,2% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,2% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у вересні 2020р. збільшилась на 4,7%. Найбільша сума заборгованості (95,6%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 253 працівника економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22681 грн, що в 2,2 раза більше від середньої заробітної плати за вересень 2020р.

02.11.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2020р. становила 10085 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн), проте на 15,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в вересні 2020р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13497 грн), фінансової та страхової діяльності (13468 грн), промисловості (11830 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (10614 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19328 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 43,9–61,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у вересні 2020р. порівняно з серпнем 2020р. збільшилася на 4,0%, а відносно вересня 2019р. – на 12,8%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi